ŠKOLA
POD PALCOM

Menej práce pre učiteľa.
Aktuálnejšie informácie pre rodiča.Konečne moderná škola

Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez
školské oznamy až po domáce úlohy.

Učiteľ

Cez mobilnú aplikáciu EduPage môžu učitelia zapisovať učivo, dochádzku žiakov, zadávať známky či domáce úlohy priamo na hodine. Zadané údaje sa automaticky prenesú do školského systému, netreba ich už druhýkrát zapisovať. Rodičia Vám budú vďační za aktuálne informácie.

Rodič

Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie.  Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

Žiak

Domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Nech už nikdy na nič nezabudnem.

Vedenie

Spokojnejší rodičia a menej práce pre učiteľov? A to všetko v cene aSc Agendy, takže nemusím nič navyše platiť? Už chápem, prečo aSc používa 90% slovenských škôl.

Žiacka knižka

Známky, pochvaly, upozornenia, podpísanie rodičom

Rozvrh

Interaktívny prístup ku kompletnému rozvrhu vrátane učební, vyučujúcich a predmetov

Suplovanie

Aktuálne informácie o suplovaní. Ako pre žiakov, tak pre samotných učiteľov

Domácí úkoly

Upozornenia na DÚ, skúšania, písomky. Žiak má možnosť sledovať si vybavené.

Správy

Sofistikovaný systém správ prináša do škôl plynulú elektronickú komunikáciu

Elektronická triedna kniha

Zadávanie známok, dochádzky, preberaného učiva pár dotykmi prsta priamo na hodine Viac informácii.

Dochádzka

Kedy dieťa chýbalo alebo prišlo neskoro do školy

Príchody a odchody

Príchody a odchody zaznamenané z čipových kľúčov alebo ISIC kariet sa okamžite zobrazia rodičovi.

Ospravedlnenky

Bezpečný a rýchly spôsob posielania a prijímania ospravedlneniek.

Jedálenský systém

Od prístupu k jedálnemu lístku až po prihlasovania/odhlasovania sa na obedy

Ankety

Vyjadrite svoj názor na témy zo života Vašej školy

Školský fotoalbum

Rýchly prístup ku školským fotogalériám

S čím mi aplikácia pomôže Papierová administrativa ascEdupage App
Problémy so zaostávaním či dochádzkou môže riešiť rodič ešte v zárodku a nie až keď prerastú do neriešiteľných.
Učiteľ zapíše známky iba raz, automaticky sa prenesú do všetkých potrebných výkazov a  v priebehu pár minút sa aj zašlú rodičovi.
Učiteľov zápisník alebo triedna knihy sa nikdy záhadne nestratí.
Vedenie má prehľad, či triedy idú podľa plánu a nemusí sa obávať inšpekcie.
Žiaci nemusia strácať čas a skúšať učiteľove nervy prenášaním triednej knihy medzi skupinami počas hodiny.
Záškolák nemôže doniesť falošnú ospravedlnenku, rodič sa o tom okamžite dozvie.
Rodič sa dozvie o škole viac ako: “Čo bolo dnes v škole? Nič. Ako bolo? Dobre.”
Neurobené domáce úlohy neobjavíte až tesne potom, ako si dieťa ľahne v pyžame do postele.
Netreba bežať o polnoci do hypermaketu kúpiť zošit č. 534 či plochý štetec, lebo dieťa si v noci spomenulo, čo treba priniesť zajtra na výtvarnú výchovu.
Rodič vidí, čo sa v škole preberalo. Keď je dieťa choré, netreba volať kamarátom.
Otec rodiny si môže už konečne kúpiť múdry telefón, lebo veď sú tam známky.
Mobily sú stále lacnejšie. Investovaných 100 EUR môže zachrániť dobré dieťa od zbytočných problémov.
Rodičia alebo učitelia, ktorí mobil nemajú, môžu stále zadávať a pozerať všetky údaje aj na obyčajnom počítači.
Všetko sa samozrejme dá aj vytlačiť, pre úplne neelektronizovaných rodičov.
Mobilná aplikácia mi šetrí čas, viem konkrétne poradiť rodičom.
Kým som nemal túto aplikáciu, nikdy som poriadne nevedel, či dieťa prišlo do školy, čo tam robilo, aké dostalo známky a čo má na domácu úlohu.
Odkedy mám EduPage aplikáciu, pamätať si domáce úlohy je hračka. Môžem aj napísať učke.
Riadenie mojej školy mám pod palcom. Vyzerám cool, všetci ma obdivujú a chvália.

E-learning

Súčasťou mobilnej aplikácie ascEdupage je E-learning - súbor výukového materiálu podaného zaujímavou a motivujúcou formou: Anglické slovíčka, porozumenie nahratým anglickým ukážkam, vybrané slová, matematika pri ktorej treba aj trošku rozmýšlať a mnohé ďaľšie.

Učiteľ navyše môže priamo v aplikácii vytvoriť testy a tieto potom prideliť svojím žiakom v rámci interaktívnej hodiny alebo na domácu úlohu. Po ich vypracovaní sa učiteľovi automaticky zobrazia výsledky jednotlivých žiakov.